And I know that it’s a wonderful world
But I can’t feel it right now …

Prije 69 godina, 3 naroda sjela uz kafu i dogovorila se da zajedno grade državu BiH i svi od toga 50 godina dobro živjeli. Danas se ta ista 3 naroda ne mogu dogovoriti ni oko čega jer jedan insistira da pije kahvu, drugi kafu a treći kavu. Sretan dan državnosti svima koji piju pivo!